ЗВІТ про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника № 13 від 29.03.2012 р.

ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника

№ 13 від 29.03.2012 р.

1. Замовник:

1.1. Найменування: Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00493764.

1.3. Місцезнаходження: 62483, Харківська обл., Харківський р-н, п/в «Докучаєвське-2», учбове містечко ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail):

- Малюгов Віктор Анатолійович, проректор по АГР, голова комітету тендерних торгів, Харківська обл., Харківський р-н, п/в «Докучаєвське-2», уч. містечко ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, тел. 0(57) 709-02-94.

- Червяк Вікторія Сергіївна, зам. головного бухгалтера, зам. голови комітету тендерних торгів, Харківська обл., Харківський р-н, п/в «Докучаєвське-2», уч. містечко ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, тел. 0(572) 99-70-68.

- Кизим Тетяна Олексіївна,економіст, секретар комітету тендерних торгів, Харківська обл., Харківський р-н, п/в «Докучаєвське-2», уч. містечко ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, тел. 0(572) 99-73-55, eju14@rambler.ru.

1.5. Головний розпорядник коштів: Міністерство аграрної політики та продовольства України, код 37471967.

2. Джерело фінансування закупівлі: державні кошти.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: послуги з видалення рідких відходів, код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97 – 90.00.1.

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 36,0 тис. м3

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 61091, м. Харків, Стадіонний проїзд,14.

3.4. Строк поставки товарів,виконання робіт чи надання послуг: січень – грудень 2012р.

 

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалася інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.knau.kharkov.ua

4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 02 березня 2012 р.; № огол. 115255, № бюл.27/6 (629/6), вх. № 12024WО113244

4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: -

4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 02 березня 2012 р.; № огол. 115255/1, № бюл.27/6 (629/6), вх. № 12024WО113244_ОБГ_1.rtf

4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованих у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: 07.03.2012 р. № огол. 118040, № бюл.29(631), вх. № 12031WО113424

4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 28 березня 2012 р., № огол. 146728., № бюл. 38(640), вх. № 12034WH156214

 

4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:-

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 28лютого 2012р.

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 28лютого 2012р., 1500 год., Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва.

7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів: 37152,00 грн (тридцять сім тис. сто п’ятдесят дві грн 00 коп)., в тому числі ПДВ: 6192,00 грн

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

8.1. Найменування / прізвище ім'я, обатькові: комунальне підприємство «Харківводоканал».

8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 03361715

8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. 61013,м. Харків, вул. Шевченка, 2, кон. тел. 0(57)707-58-03, факс 0(57)707-58-73

9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 23 березня 2012 року , сума: 37152,00 грн (тридцять сім тис. сто п’ятдесят дві грн 00 коп)., в тому числі ПДВ: 6192,00 грн

10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): -

11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце):-

12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону : зведена інформація відповідає кваліфікаційним критеріям відповідно ч.2ст.16 ЗУ «Про здійснення державних закупівель».

13. Інша інформація:

Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника:

Постачальником послуги з розподілу води може бути тільки КП «Харківводоканал», тому що відсутні технічні можливості вибору інших організацій, що можуть постачати послуги з видалення рідких відходів за адресою: м. Харків,Стадіонний проїзд,14.

Відповідно до Закону України від 01.06.10 № 2289-VI «Про здійснення державних закупівель» пп.2, ч.2, ст39 закупівля послуги з видалення рідких відходів замовником може здійснюватися шляхом застосування процедури закупівлі в одного учасника, у разі відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на послуги з видалення рідких відходів.

Протокол ККТ обрання процедури №17 від 28.02.2012р.

14. Склад комітету конкурсних торгів:

 

голова комітету конкурсних торгів

1) проректор з АГР        Малюгов Віктор Анатолійович

зам. голови комітету конкурсних торгів

члени ККТ:

2) зам. гол. бухгалтера   Червяк Вікторія Сергіївна

 

3)юрисконсульт               Хомякова Інна Ігорівна

4)головний інженер        Прихода Олександр Дмитрович

секретар ККТ

5)економіст                       Кизим Тетяна Олексіївна     

 

Голова комітету конкурсних торгів                                                    В. А. Малюгов

 Оновлено: 9-04-2012, 14:19 / Переглядів: 1 682
 

Авторизація