Міжнародну науково-практичну конференцію «Фундаментальні та прикладні проблеми підприємницької діяльності в аграрному секторі»

   24  квітня 2015 р. факультет менеджменту і економіки провівМіжнародну науково-практичну конференцію «Фундаментальні та прикладні проблеми підприємницької діяльності в аграрному секторі».

Матеріали конференції:


:  materali.pdf (завант.: 68)
Переглянути онлайн:  materali.pdf
3,99 Mb [21-05-2015, 10:47]


:  programa_24-kvtnya_2015.pdf (завант.: 30)
Переглянути онлайн:  programa_24-kvtnya_2015.pdf
499,01 Kb [21-05-2015, 11:02]


:  rshennya_2015.pdf (завант.: 31)
Переглянути онлайн:  rshennya_2015.pdf
133,34 Kb [21-05-2015, 11:02]

   На конференцію з п’яти країн світу (України, Росії, Білорусі, Узбекистану та США) було подано 98 статей від 134 учасників, у тому числі від 6 докторів наук, 58 кандидатів наук, 29 здобувачів та аспірантів, 37 студентів (переважно магістрантів), що представляють 30 навчальних закладів і 1 організацію, а саме:

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

Белорусский национальный технический университет, Беларусь

Ташкентський фінансовий інститут, Узбекистан

Університет штату Пенсільванія, США

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», Беларусь

УО «Белорусский государственный аграрный технический университет», Беларусь

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I», Россия

ФГБОУ ВПО Кубанский государственный аграрный университет, Россия

ФГОУ ВПО Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Россия

Вінницький національний аграрний університет

Державний університет телекомунікацій

Житомирський національний агроекологічний університет

Інститут агроекології та природокористування НААН України

Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН

Інститут тваринництва НААН України

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького

Львівський національний аграрний університет

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН

Сумський національний аграрний університет

Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Технолого-економічний коледж Миколаївського національного аграрного університету

Уманська філія Приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій»

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Уманський національний університет садівництва

Харківська державна зооветеринарна академія

Харківський інститут фінансів  УДУФМТ

Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця

Харківський національний технічний університет сільського господарства
ім. Петра Василенка

 

    Відповідно до напрямів роботи конференції, попередньо заявлених у запрошенні, були сформовані 10 секцій:

  1. Формування бізнес-середовища та розвиток підприємницької діяльності у сільському господарстві.
  2. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємницькою діяльністю.
  3. Фінансово-кредитне підґрунтя й інвестиційне забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання України.
  4. Трансформація форм господарювання як умова формування високоефективного аграрного сектора економіки України.
  5. Організаційно-економічний механізм раціонального використання ресурсного потенціалу.
  6. Земля і земельні відносини в системі суспільних відносин.
  7. Механізм ефективного функціонування та розвитку соціальної сфери села.
  8. Розвиток підкомплексів АПК і формування ринків конкурентоспроможної продукції.
  9. Державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників в умовах асоційованого членства України в Євросоюзі.
  10. Еколого-економічні засади розвитку виробництва органічної сільськогосподарської продукції.

   Найбільшою була кількість учасників першої секції, що охоплювала питання, пов’язані з формуванням бізнес-середовища та розвитком підприємницької діяльності у сільському господарстві.

   Було видано збірник матеріалів конференції, який налічує 19,9 умовно-друкарських аркушів, а за результатами узагальнення матеріалів, поданих на конференцію, підготували рішення конференції.

 Оновлено: 21-05-2015, 11:03 / Переглядів: 2 039
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок