Відділ аспірантури та докторантури

Адреса і місце розташування:

Україна, Харківська обл., Харківський р-н,

п/в Докучаєвське-2 навчальне містечко ХНАУ
 корп. 1, поверх 3, кімн. 304

Тел.: (0572) 99-73-01
Факс: (0572) 99-76-28

Email: asprdok@gmail.com

Завідувач аспірантури та докторантури

кандидат економічних наук, доцент, член-кореспондент Академії економічних наук України

Бухало Олена Василівна

 Фахівець навчального відділу магістр

з економіки підприємства

 

 

  

 Прийом до аспірантури

у Харківському національному аграрному універси­те­ті ім. В.В. Докучаєва

здійснюється за такими спеціальностями:

Галузь знань

Спеціальність

Навчальний

план

 09 Біологія

 091 Біологія

 
:  Навчальний план Денна (завант.: 92)
Переглянути онлайн:  Навчальний план Денна
686.83 Kb   


:  Навчальний план Заочне (завант.: 79)
Переглянути онлайн:  Навчальний план Заочне
671.15 Kb   

 10 Природничі науки

 101 Екологія

 

Навчальний план 2016


:  Навчальний план 2020 (завант.: 59)
Переглянути онлайн:  Навчальний план 2020
602.71 Kb 


:  Навчальний план 2020 Заочне (завант.: 62)
Переглянути онлайн:  Навчальний план 2020 Заочне
602.43 Kb   

 20 Аграрні науки та продовольство

 201 Агрономія


:  Навчальний план 2020-2021 (завант.: 258)
Переглянути онлайн:  Навчальний план 2020-2021
1.16 Mb    

 20 Аграрні науки та продовольство

 202 Захист і карантин рослин


:  Навчальні плани (завант.: 123)
Переглянути онлайн:  Навчальні плани
1.64 Mb   

 05 Соціальні та поведінкові науки

 051 Економіка

 

 07 Управління та адміністрування

 073 Менеджмент


:  Денна 2019 (завант.: 193)
Переглянути онлайн:  Денна 2019
627.1 Kb 


:  Заочна 2019 (завант.: 84)
Переглянути онлайн:  Заочна 2019
627.1 Kb   


:  Денна/Заочна 2020 (завант.: 96)
Переглянути онлайн:  Денна/Заочна 2020
1.15 Mb   

 


 

Програми вступних випробувань


 

Програми вступних випробувань (іноземна мова)


 

Вступна компанія

За державним замовленням (бюджет)

та за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт)

Початок прийому заяв та документів

04 серпня 2021 р.

Закінчення прийому заяв та документів

20 серпня 2021 р.

Строки проведення вступних випробувань

26 серпня – 02 вересня 2021 р.

Зарахування вступників

03 вересня 2021 р.

 

Прийом документів до докторантури проводиться до 21 серпня 2021 року.

 

  

 

Загальні положення

 1. Аспірантура є формою підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації.
 2. Аспірантура відкривається з відривом від виробництва та без відриву від виробництва.
 3. Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок:

     -  коштів Державного бюджету України;

     -  коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту.

 

Вартість навчання в аспірантурі та докторантурі на

2021 навчальний рік

Спеціальність

Очна форма навчання

Заочна форма навчання

Аспірантура

051 «Економіка»

15 000 грн.

12 500 грн.

073 «Менеджмент»

15 000 грн.

12 500 грн.

091 «Біологія»

15 000 грн.

12 500 грн.

101 «Екологія»

15 000 грн.

12 500 грн.

201 «Агрономія»

15 000 грн.

12 500 грн.

202 «Захист і карантин рослин»

15 000 грн.

12 500 грн.

Докторантура

051 «Економіка»

073 «Менеджмент»

201 «Агрономія»

 

 Вимоги до рівня освіти вступників

    На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до ХНАУ ім. В.В. Докучаєва приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

 

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору

та зарахування на навчання

 1. Вступники до аспірантури подають такі документи:

 • заява на ім’я ректора із зазначенням шифру і найменування спеціальності та спеціалізації;
 • висновок передбачуваного наукового керівника;
 • особовий листок з обліку кадрів (завірений за місцем роботи);
 • копія диплома (магістра, спеціаліста) завірена у канцелярії Університету;
 • копія додатку до диплома завірена у канцелярії Університету (за наявності);
 • витяг з протоколу засідання вченої ради факультету про рекомендацію до вступу до аспірантури (надається у рік закінчення закладу вищої світи);
 • 2 копії ідентифікаційного коду;
 • 2 копії  1-4, 11 (всі сторінки прописки) паспорту;
 • копія трудової книжки завірена у відділі кадрів за попереднім місцем роботи;
 • 4 фото 3×4;
 • 2 папки (швидкозшивач картонний) +2 файла+2 конверта (формат Е65 разміром 110х220 мм)

  

 1. Документи, які подають вступники до докторантури:
 • заява на ім’я ректора із зазначенням шифру і найменування спеціальності;
 • особовий листок з обліку кадрів (завірений за місцем роботи);
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником Університету, із згодою бути науковим консультантом у разі його вступу до докторантури;
 • копію диплома доктора філософії або кандидата наук;
 • список публікацій по темі дисертаційного дослідження оформлений у встановленому порядку;
 • розгорнути план-проспект дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
 • мотивований витяг із засідання кафедри про рекомендацію до вступу до докторантури;
 • витяг з протоколу вченої ради Університету про рекомендацію до зарахування до докторантури;
 • 2 копії ідентифікаційного коду;
 • 2 копії 1-4, 11 сторінки паспорту;
 • трудова книжка оформлена у встановленому порядку;
 • копія трудової книжки завірена у відділі кадрів за попереднім місцем роботи;
 • 4 фото 3х4;

 

Організація і проведення конкурсу

 1. Вступні випробування на навчання в аспірантурі для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

   -     вступного іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

  -   вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вченої ради ХНАУ ім. В.В. Докучаєва в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

 1. У разі одержання однакових оцінок на вступних випробуваннях переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники, рекомендовані до вступу радою факультету, які успішно закінчили магістратуру, склали всі або деякі кандидатські іспити.
 2. Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), призначаються додаткові вступні випробування.
 3. Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до ХНАУ ім. В.В. Докучаєва протягом 12 місяців.
 4. Проведення вступних екзаменів

    Вступні іспити до аспірантури ХНАУ ім. В.В. Докучаєва проводяться предметними комісіями.

 

 VІ. Зарахування поза конкурсом 

   Вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора філософії не допускається.

 

Діяльність відділу аспірантури і докторантури.

 

   Аспірантура та докторантура в університеті функціонують з 1924 р. Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва відомий багатьма вченими, які у різні роки працювали у ньому та стали засновниками наукових шкіл. Ці наукові школи та їх послидовники продовжують працювати над актуальними питаннями науки відповідних спеціальностей і успішно готують науково-педагогічні і наукові кадри. Університет має достатню матеріально-технічну базу для проведення наукових досліджень та підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів.

  

В аспірантурі навчається 143 аспіранта, у тому числі за спеціальностями:

 • 051 «Економіка»- 29 аспірантів;
 • 073 «Менеджмент» - 37 аспірантів;
 • 091 «Біологія» - 5 аспірантів;
 • 101 «Екологія» - 8 аспірантів;
 • 201 «Агрономія» - 50 аспірантів;
 • 202 «Захист і карантин рослин» - 14 аспірантів.

 

 

В докторантурі навчається 3 докторанта, у тому числі за спеціальностями:

 • 051 «Економіка»- 1 докторант;
 • 073 «Менеджмент» - 2 докторанта;

 Оновлено: 9-07-2021, 12:19 / Переглядів: 43 990
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок