ВІДДІЛ МОНІТОРИНГУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Адреса

Україна, Харківська обл., Харківський р-н,

п/в «Докучаєвське–2»,

навч. міст. ХНАУ,

корпус 3, поверх 2, кімн. 204

Керівник

відділу

 Коляда Ольга Василівна,

кандидат сільськогосподарських наук

тел.: (096) 99-24-053

E–mail:  olyakolyadapovh@gmail.com


 

  Відділ моніторингу та забезпечення якості освіти Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва створено з метою посилення орієнтації управління на якісні аспекти освітнього процесу, забезпечення всіх рівнів управління інформацією щодо якості освіти.

  Відділ моніторингу та забезпечення якості освіти у своїй діяльності керується чинним законодавством України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом університету, рішеннями вченої ради університету, наказами ректора та Положенням про відділ моніторингу та забезпечення якості освіти Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Відділ підзвітний і підконтрольний ректору університету, підпорядковується проректору з науково-педагогічної та виховної роботи. Робота відділу регламентується річним планом, затвердженим проректором з науково-педагогічної та виховної роботи.

  Робота відділу направлена на поліпшення якості освітнього процесу і забезпечення ефективної системи якості надання освітніх послуг здобувачам вищої освіти університету з усіх спеціальностей та форм навчання.

 

 Основними завданнями відділу є:

 • здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
 • забезпечення публічності інформації про освітні програми;
 • контроль за дотриманням кафедрами, факультетами університету законодавчих і нормативних документів щодо змісту освіти, планування й організації освітнього процесу та впровадження їх в освітню діяльність університету;
 • забезпечення наявності інформаційної системи для ефективного управління освітнім процесом;
 • постійні систематичні збирання, обробка й аналіз результатів моніторингу діяльності здобувачів і науково-педагогічних працівників ХНАУ ім. В.В. Докучаєва;
 • науково-методичне та організаційне забезпечення моніторингу якості знань здобувачів; розробка спільно з факультетами, навчальним відділом єдиної системи критеріїв, діагностичного інструментарію, показників моніторингу якості освіти в університеті;
 • контроль за якістю навчання через проведення незалежного моніторингу якості знань здобувачів університету;
 • вивчення та узагальнення стану проведення моніторингу якості знань здобувачів, змін її кількісних і якісних показників на факультетах університету, відповідності якості знань здобувачів освітніх програм стандартам вищої освіти;
 • контроль за вчасним підвищенням рівня кваліфікації науково-педагогічних працівників ХНАУ ім. В.В. Докучаєва;
 • координація роботи факультетів, кафедр та інших підрозділів щодо якісного забезпечення освітнього процесу;
 • надання методичної та консультативної допомоги структурним підрозділам університету з питань діагностики, оцінки та моніторингу якості знань здобувачів;
 • підготовка звіту про результати моніторингу якості освітнього процесу за навчальний рік;
 • підготовка та внесення пропозицій щодо усунення недоліків, виявлених під час моніторингу, а також поширення позитивних тенденцій у роботі структурних підрозділів. Контроль за здійсненням необхідних заходів для усунення виявлених порушень і недоліків;
 • вивчення досвіду закладів вищої освіти з високим рейтингом, визначення проблем з питань моніторингу якості освіти, поширення інформації щодо моніторингових досліджень у системі освіти;
 • участь у розробці перспективних планів розвитку університету;
 • забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових виданнях працівників університету і роботах (кваліфікаційних, курсових) здобувачів вищої освіти.


НОРМАТИВНА БАЗА 

 


 Оновлено: 16-12-2020, 11:26 / Переглядів: 3 797
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок