Кафедра агрохімії

 

Адреса

Україна, 62483, Харківська обл., Харківський р-н,

п/в "Докучаєвське-2" навчальне містечко ХНАУ,

корпус 4, поверх 3

Завідувач

кафедри

Філон Василь Іванович 

доктор сільськогосподарських наук, професор

корпус 4, поверх 3, кімната 327

тел.: (0572) 99-79-44

Е-mail:

filonvasiv@gmail.com  

Лаборантська

корпус 4, поверх 3, кімната 339

тел.: (0572) 99-79-44

Е-mail:

 

  Добрива і на сьогодні залишаються одним із найдійовіших засобів підвищення родючості ґрунтів і урожайності сільськогосподарських культур. Застосування їх є невід'ємною частиною усіх сучасних агротехнологій. Разом з тим раціональне використання добрив потребує відповідної фахової підготовки, на що і спрямована діяльність кафедри агрохімії.

 

Історія кафедри

У відповідності з планом підготовки фахівців на кафедрі створено сучасну нормативно-методичну базу з викладання дисциплін агрохімічного профілю для спеціалістів і магістрів з напряму "Агрономія" зі спеціалізаціями "Агрохімсервіс", "Агроекологія" і "Екологія та охорона навколишнього середовища".

    Основними навчальними дисциплінами, що викладаються на кафедрі є "Агрохімія", "Система застосування добрив", "Агрохімсервіс", "Управління якістю культур", "Оцінка якості грунтів","Програмування врожаю","Біохімія сільськогосподарських рослин", "Радіобіологія", "Фізико-хімічні методи досліджень", "Агрохімічне картографування", "Екологічні основи застосування добрив", "Утилізація відходів", та інші, загальною кількістю близько 9000 годин за рік.    

    Навчання проводиться на базі 5 хімічних навчальних лабораторій, лабораторії спектральних методів досліджень, лабораторії вегетаційних методів досліджень, дослідного поля, а також філії кафедри в Національному науковому центрі "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського".

 

 

Науково-дослідна робота кафедри

Навчально-методична робота кафедри

 За останні роки співробітниками кафедри видано підручники: "Біохімія сільськогосподарських та лікарських рослин", "Радіобіологія", "Практикум із сільськогосподарської радіобіології", "Колориметрія"; методичні вказівки: "Проектування системи застосування добрив"; узято безпосередню участь у складанні підручників "Агрохімія" (за ред. М.М. Городнього), "Ґрунтознавство" (за ред. Д.Г. Тихоненка), "Прикладна біохімія та управління якістю продукції рослинництва" (за ред. М.М. Городнього). Готуються до видання навчальні посібники: "Добрива. Класифікація. Основні властивості. Аналіз" і "Методика агрохімічних досліджень". Великим попитом користується довідник «ДОБРИВА», який вийшов із друку в 2011 році. Наведено систематизовані відомості про удобрювальні, технологічні та агроекологічні властивості різних видів і товарних форм мінеральних, органо-мінеральних, бактеріальних добрив та меліорантів, які можуть бути застосованими в Україні.

   
 

Пропозиції виробництву

Співробітники кафедри мають великий досвід з:

  • проектування систем застосування добрив для досягнення запрограмованого рівня урожайності сільськогосподарських культур;
  • проведення ґрунтово-агрохімічних та екологічних обстежень;

 

  • експертної оцінки грунтів, добрив і сільськогосподарської продукції;
  • діагностики і управління мінерального живлення рослин ( в польових умовах, захищеному грунті і при краплинному зрошенні);
  • надання господарствам послуг з функціональної експрес-діагностики мінерального живлення рослин;
  • проведення аналізу сільськогосподарської продукції на вміст нітратів, радіонуклідів, важких металів;
  • надання консультацій з використання сучасних форм добрив, стимуляторів росту, бактеріальних препаратів.    

Кафедра пропонує сільськогосподарським підприємствам різних форм власності залучити знання та вміння висококваліфікованих фахівців для подальшого підвищення рентабельності виробництва.

 

Дослідне поле кафедри

Новини

 

Укладено контракт на проведення досліджень з вивчення ефективності мікродобрив Ярило на чорноземах типових Лівобережного Лісостепу України

  


 Оновлено: 31-01-2020, 11:42 / Переглядів: 21 021
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок