Науково-дослідна частина

 

Адреса і місце розташування

Україна, 62483, Харківська обл., Харківський р-н, 

п/в „Докучаєвське-2”, навчальне містечко ХНАУ,

корпус 1, поверх 3, кімната 301

Проректор з науково-педагогічної роботи Петров Вадим Миколайович

кандидат економічних наук, доцент  

тел./факс: (0572) 99-76-28

E-mail:

science-agrouniver2016@ukr.net

Керівник навчально-методичного відділу

Міхєєв Валентин Григорович

кандидат с.-г. наук, доцент

mixeev.valentin@outlook.com

  

  Наукові дослідження в університеті спрямовані на розробку новітніх технологій у сільському господарстві; створення методологічних підходів у вирішенні економічних проблем сільськогосподарського виробництва при сталому розвитку та в умовах фінансової кризи; розробку нових ефективних технологій та обладнання для вирішення питань ресурсо- та енергозбереження при виробництві сільськогосподарської продукції, а також охорони довкілля.
     Одним з важливих завдань роботи наукової частини університету є розробка механізму інтеграції академічної та вишивської науки, створення спільних науково-технічних програм НААН України та Міністерства аграрної політики України.
     У наукових дослідженнях беруть участь всі 35 кафедр, що підпорядковані трьом навчально-науковим інститутам.
     В університеті працює 7 науково-дослідних, науково-виробничих та науково-навчальних лабораторій. До виконання наукових тем залучено близько 400 науково-педагогічних працівників, у складі яких 3 академіків і членів-кореспондентів НААН України, 42 доктора наук і професора, майже 200 кандидатів наук, доцентів.

 

НАКАЗ

ПОЛОЖЕННЯ

про науково-дослідну частину

 

ПОЛОЖЕННЯ

про науково-технічну раду

 

Результати проведення першого туру внутривузівського конкурсу студентських наукових робіт

І етап Всеукраїнської студентської олімпіади. Наказ та Анкета учасника 2016 рік
І етап Всеукраїнської студентської олімпіади. Наказ та Анкета учасника 2017 рік

Харківський регіональний конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2016 рік

Харківський регіональний конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2017 рік

Науково-методична рада

Наукові та науково-практичні конференції у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва

Наукові школи ХНАУ ім. В.В. Докучаєва

Концепція наукової діяльності ХНАУ ім. В.В. Докучаєва

Науково-дослідна діяльність в університеті

Наказ про результати проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2017

Наказ про результати проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2018

   Наказ_Про зміну та доповнення_щодо Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт_2017-2018

   Відомості_2017/18_Додаток 1

 
   

  

 

 
Наказ про результати І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

:  Наказ (завант.: 65)
Переглянути онлайн:  Наказ
350.58 Kb   


   Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів (факультету обліку і фінансів, факультету менеджменту і економіки, факультету інженерів землевпорядкування)

   Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів (агрономічного факультету, факультету захисту рослин, факультету лісового господарства)


 

Протоколи засідань 

засідання науково-методичної ради

Протокол №4

 

Науково-дослідна діяльність в університеті у 2014 р.


:  zvt-po-nauc-u-2014-r.doc (завант.: 153)
Переглянути онлайн:  zvt-po-nauc-u-2014-r.doc
69.5 Kb 

Науково-дослідна діяльність в університеті у 2012 р.

 • Науково-дослідна робота, що виконувалась в 2012 р. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва за рахунок держбюджетного фінансування та госпрозрахункові


:  naukova-robota-za-2012-rk-1.doc (завант.: 187)
Переглянути онлайн:  naukova-robota-za-2012-rk-1.doc
35.5 Kb 

Науково-дослідна діяльність в університеті у 2011 р.

 • Науково-дослідні та конструкторські роботи, що виконувалися в університеті у 2011 р. за кошти державного бюджету 


:  naukova-robota-za-2011-rk.doc (завант.: 250)
Переглянути онлайн:  naukova-robota-za-2011-rk.doc
44 Kb 

Науково-дослідна діяльність в університеті у 2010 р.

 • Науково-дослідні та конструкторські роботи, що виконувалися в університеті у 2010 р. за кошти державного бюджету


:  ndk10.pdf (завант.: 202)
Переглянути онлайн:  ndk10.pdf
176 Kb 

Науково-дослідна діяльність в університеті у 2009 р.

 • У 2009 р. в університеті виконувалося 12 науково-дослідних робіт, з яких 6 тем – госпдоговірні та 6 – за рахунок державного фінансування. Обсяг виконаних науково-дослідних робіт у 2009 р. становив 408,2 тис. грн. Окремі науково-дослідні теми були повністю виконані у 2009 р., а завершення 3 держбюджетних тем заплановано на 2010–2011 рр. Також науковцями університету виконується 12 науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, які проводяться за ініціативною тематикою. Науково-дослідні роботи виконувалися за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки: новітні технології та ресурсоощадні технології в енергетиці, промисловості й аграрному комплексі; зберігання навколишнього середовища (довкілля) та сталий розвиток; нові речовини і матеріали.
 • Науково-дослідні та конструкторські роботи, що виконувалися в університеті у 2009 р. за кошти державного бюджету

Науково-дослідна діяльність в університеті у 2008 р.

 • Науково-дослідна діяльність в університеті у 2008 р. здійснювалася за умов структурної перебудови та створення трьох навчально-наукових інститутів.
  У 2008&nbspр. в університеті виконувалася 21 науково-дослідна робота, з яких 8 тем – госпдоговірні та 13 – за рахунок державного фінансування. Обсяг виконаних науково-дослідних робіт у 2008&nbspр. становив 636 тис. грн. Окремі науково-дослідні теми були повністю виконані у 2008 р., а завершення трьох держбюджетних тем заплановано на 2009-2010&nbspрр. Науково-дослідні роботи виконувалися за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки: новітні технології та ресурсоощадні технології в енергетиці, промисловості й аграрному комплексі; зберігання навколишнього середовища (довкілля) та сталий розвиток; нові речовини і матеріали.
 • Науково-дослідні та конструкторські роботи, що виконувалися в університеті у 2008 р. за кошти державного бюджету

  

Новини

Про стан підготовки ННВЦ «Дослідне поле» до весняно-польових робіт у 2015 році

ІХ Харківський регіональний конкурс студентський наукових робіт

ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія» 

 


 

 

Премії, стипендії та гранти для учених

Перелік державних премій, стипендій і грантів на підтримку наукових досліджень для учених

 

 1. Державна премія України в галузі науки і техніки.

 2. Щорічна премія Президента України для молодих учених. 
 1. Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України.

 2. Премія Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій.
 1. Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-техніч­них розробок.

 2. Премія НАН України для молодих учених і студентів закладів вищої освіти за кращі наукові роботи.

 3. Премія НАН України імені видатних учених України.

 4. Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених.

 5. Гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень.

 6. Гранти Кабінету Міністрів України колективам молодих учених.

 7. Стипендії Президента України для молодих учених.

 8. Стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених.

 9. Іменні стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених.

 

До уваги учених Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва

 

   Процедура висунення наукових робіт для участі у конкурсах на здобуття премій, грантів, стипендій та інших відзнак відбувається відповідно до встановлених вимог установ і організацій, які забезпечують проведення цих конкурсів.

   З метою якісної підготовки робіт та оформлення супровідних документів для участі у конкурсах необхідно:

 1. Оформити наукову роботу і проекти супровідних документів відповідно до встановлених вимог.
 2. Представити роботу до розгляду на засіданнях кафедри і вченої ради факультету, що засвідчується відповідними витягами із протоколів.
 3. Для розгляду наукової роботи на вченій раді ХНАУ подати вказані у пп. 1‒2 документи до науково-дослідної частини відповідно до рекомендованих термінів.

 

Вид премії, гранти,

стипендії

Терміни подання документів до

науково-дослідної частини ХНАУ

Нормативно-правові документи

Державна премія України в галузі науки і техніки

До 30 грудня

Положення про Державні премії України в галузі науки і техніки

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/800/2000

ІнструкціяЗразок 1Зразок 2Зразок 3Зразок 4

Щорічна премія Президента України для молодих вчених

До 1 грудня

Положення про щорічну премію Президента України для молодих вчених

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/779/2000

ІнструкціяЗразок 1Зразок 2Зразок 3Зразок 4

Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

До 30 грудня

Положення про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/775-16

Інструкція

Премія кабінету Міністрів України за розроблення і випробування інноваційних технологій

До 1 травня

Положення про Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/701-2012-%D0%BF Умови конкурсуПро затвердження форми довідки, згода ,заявка,довідка

Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

До 1 листопада

Положення про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1333-2007-п

Умови конкурсу

Премія НАН України для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи

До 15 вересня

Постанова Президії НАН України №205 від 11.07.2007 р.

Умови конкурсу

Премія НАН України імені видатних учених України

До 1 серпня

Постанова Президії НАН України №206 від 11.07.2007 р.

 Умови конкурсу

Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених

До 1 грудня

Положення про порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1210/2002

 Умови конкурсу

Гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень

До 20 червня

Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/446/2009

Гранти Кабінету Міністрів України колективам молодих учених

До  1 жовтня

Про заснування грантів Кабінету Міністрів України колективам молодих учених для проведення прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/835-2012-п/print1382597982372885

Умови конкурсу

Стипендії Президента України для молодих учених

До 25 січня

І 25 червня

Про стипендії Президента України для молодих учених

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/582-94-п/print1382597982372885

Умови конкурсу

Стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених

До 25 січня

і 25 червня

Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/560-94-п

Умови конкурсу

Іменні стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених

До 10 лютого

Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/774-16

Умови конкурсу

 

 Оновлено: 5-02-2020, 13:28 / Переглядів: 28 452
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок