Кафедра лісових культур і меліорацій

 

Адреса

Україна, 62483, Харківська обл., Харківський р-н,

п/в "Докучаєвське-2", навчальне містечко ХНАУ

корпус 2, поверх 1

Завідувач

кафедри

Распопіна Світлана Петрівна

доктор с.-г. наук, с.н.с.

корпус 2, поверх 1, к. 106, 

E-mail: s_raspopina@ukr.net

Лаборантська

корпус 2, поверх 1, к. 111

тел.: (0572) 99-72-56

 

  Навчальне навантаження кафедри на 2020-2021 рр. становить 2881 год (денна форма навчання – 2500 год, заочна форма навчання – 381 год).

  Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

 • факультет лісового господарства – основи фахової підготовки, гідротехнічна меліорація, тепличне господарство, лісове насінництво і розсадники, лісові культури, лісове ґрунтознавство, лісова меліорація, плантаційне лісовирощування, лісова політика, зональні протиерозійні системи, декоративні розсадники та насінництво, декоративні рослини закритого ґрунту;
 • агрономічний факультет – лісомеліорація;
 • факультет інженерів землевпорядкування – меліорація земель.

   Кафедра випускає бакалаврів за спеціальністю 205 «Лісове господарство», магістрів за спеціальністю 205 «Лісове господарство».

  Для успішної підготовки здобувачів ОПП «Бакалавр» та «Магістр» кафедра має розвинену матеріальну базу, яка складається із навчально-науково-виробничих лабораторій з лісового насінництва та розсадництва і навчальних лабораторій з гідротехнічної та лісової меліорацій, оснащених необхідними приладами, матеріалами, макетами, стендами; спеціалізовані навчальні аудиторії з колекціями лісового насіння і тематичними стендами.

 

Історія кафедри

  

Науково-дослідна робота

  Науково-дослідна робота викладачів кафедри:

 • дослідження, вивчення та оптимізація ефективності лісомеліоративного комплексу в умовах пересіченого рельєфу відрогів середньоросійської височини;
 • дослідження проблем відновлення, створення і розвитку степових і лісостепових насаджень;
 • вивчення впливу захисних лісових насаджень на основні еколого-генетичних показників ґрунту в умовах Лісостепу і Степу;
 • дослідження лісівничих властивостей лісостанів дуба звичайного ранньої і пізньої фенологічних форм в умовах нагірних дібров;
 • дослідження динаміки всихання основних лісоутворювальних порід;
 • дослідження росту і стану лісових культур дуба звичайного та сосни звичайної, створених садивним матеріалом із закритою кореневою системою;
 • дослідження особливостей природного лісовідновлення дібров;
 • дослідження збереження та відтворення генетичного різноманіття горіхоплідних порід (фундук);
 • розробка інтегрованого захисту горіхоплідних культур;
 • способи вирощування садивного матеріалу сосни жорсткої, Павловнії Z07 Pao Tong (SuperHybrid) та його використання під час створення лісових культур на зрубах в осередках кореневої губки.

 

  Результати багаторічних досліджень співробітників кафедри відображено у методичних рекомендаціях, навчальних посібниках та інших працях:

 1. Лохматов Н.А. Развитие и возобновление степных лесных насаждений / Н.А. Лохматов. – Балаклея: СіМ, 1999. – 498 с.
 2. Пилипенко О.І. Система захисту ґрунтів від ерозії / О.І. Пилипенко, В.Ю. Юхновський, М.М. Ведмідь. – Київ: Златогор, 2004. – 435с.
 3. Лохматов Н.А. Лесные мелиорации в Украине: история, состояние, перспективы / Н.А. Лохматов, Г.Б. Гладун. – Харьков: Новое слово, 2004. – 256с.
 4. Гладун Г.Б. Захисні лісові насадження: проектування, вирощування, впорядкування / Г.Б. Гладун, М.Є. Трофименко, М.А. Лохматов; за ред. Г.Б. Гладуна. – Харків: Нове слово, 2005. – 390 с.
 5. Гладун Г.Б. В.В. Докучаев и лесные мелиорации / Г.Б. Гладун, Н.А. Лохматов. – Харьков: Новое слово, 2007. – 574 с.
 6. Лохматов Н.А. Лесные насаждения южной части Украины/ Н.А. Лохматов, Г.Б. Гладун, Н.М. Ведмидь. – Харьков: Новое слово, 2007. – 234 с.
 7. Відновлення природних лісостанів Західного Поліссі: монографія, Ведмідь М.М., Шкудор В.Д., Бузун В.О. / Житомир: Полісся, 2008. – 303 с.
 8. Атлас рослин – індикаторів і типів лісорослинних умов Українського Полісся / Краснов В.П., Орлов О.О., Ведмідь М.М. – Новоград-Волинський: Новоград, 2009.- 488 с.
 9. Ведмідь М.М. Оцінка лісорослинного потенціалу земель / М.М. Ведмідь, С.П. Распопіна // Оцінка лісорослинного потенціалу земель : методичний посібник. – Київ: Вид. дім «ЕКО-інформ», 2010. – 84 с.
 10. Концепція екологічного ризику деградації ґрунтового покриву / А.А. Лісняк, Г.В. Тітенко, О.М. Крайнюков, В.М. Кравченко, Ж.Ф. Вілчек, С.Є. Торма, С.П. Распопіна. – Харків, 2011. – 39 с.
 11. Діагностика та зонування пошкодження лісів України аеротехногенним забрудненням: метод. рекомендації/ уклад.: В.П. Ворон, В.В. Лавров, М.А. Бондарук, С.П. Распопіна // Моніторинг та підвищення стійкості антропогенно порушених лісів: зб. рекомендацій УкрНДІЛГА. – Харків: Нове слово, 2011. – С. 113–175.
 12. Ворон В.П. Рекомендації щодо покращання стану та посилення екологічних функцій лісів зелених зон навколо населених пунктів України / В.П. Ворон, В.В. Лавров, М.А. Бондарук, С.П. Распопіна // Моніторинг та підвищення стійкості антропогенно порушених лісів: зб. рекомендацій УкрНДІЛГА. – Харків: Нове слово, 2011. – С. 208-302.
 13. Рекомендації щодо створення лісових культур на великих згарищах / М.М. Ведмідь, В.М. Угаров, В.О. Манойло, П.Б. Тарнопільський, О.М. Даниленко, В.В. Шевчук, І.В. Тимощук. – Харків, 2017. – 12 с.
 14. Рекомендації щодо технології вирощування лісових культур до їх зімкнення / М.М. Ведмідь, В.М. Угаров, В.О. Манойло, П.Б. Тарнопільський, В.В. Гупал, О.М. Даниленко. – Харків, 2017. – 37 с.
 15. Распопіна С.П. Методика визначення придатності ґрунтів для лісорозведення / С.П. Распопіна та ін. – Київ, 2017. – 22 с.
 16. Основи будівельної справи: навч. посібн. У 2 ч. Ч. І.Основи будівництва будівельні матеріали та їх застосування/ О.Б. Гопцій, В.В. Масленнікова, І.В. Черевко, Ю.М. Біла. - Харків: ХНАУ, 2018. – 125 с.
 17. Основи будівельної справи: навч. посіб. У 2 ч. Ч ІІ. Основні елементи будівель та їх облаштування/ О.Б. Гопцій, В.В. Масленнікова, І.В. Черевко, Ю.М. Біла. - Харків: ХНАУ, 2018. – 108 с.
 1. Біла Ю.М. Формування лісомеліоративного комплексу екологічно збалансованих агроландшафтів байрачного лісу //монографія / Ю.М. Біла, Л.І. Ткач, В.Ю. Юхновський: - Київ, - 236 с.
 2. Відтворення лісів в Україні: витоки, виклики сьогодення, головні завдання та шляхи їх вирішення в умовах антропогену: колект. монографія / В.М. Маурер , М.М. Ведмідь , М.М. Гузь ,С.П. Распопіна, В.Ф. Романовський, В.П Чигринець, М.П Савущик, О.Ю. Кайдик – Київ, 2019. - С. 77 - 118.

  

 Наукові розробки кафедри

  За участю викладачів кафедри доцентів О.П. Андрущенка, О.Б. Величка, викладача О.І.Ляліна створено дослідні лісові культури у ДП «Вовчанське лісове господарство», ДП «Балаклійське лісове господарство» Харківського облуправління лісового господарства та ДП «Холминське лісове господарство» Чернігівського облуправління лісового господарства на площі  80 га.

  Колективом кафедри на території університетського дендропарку закладено лісовий розсадник, який включає посівне відділення, школу декоративних і плодових саджанців, маточне відділення та інші частини (автор проекту – старш. викладач М.Є. Трофименко). Розсадник служить базою для практичних занять, навчальних практик, дипломного проектування і науково-дослідної роботи студентів та викладачів.

  Кафедра має міжнародні зв’язки, (які підтверджено угодою про співпрацю зі Сполученими Штатами Америки, Ратгерс, державним університетом штату Нью Джерсі. Є домовленість про співпрацю в науково-дослідній діяльності з біології рослин, особливо у сфері обміну селекційним матеріалом, вивчення та генетичного поліпшення горіхоплідних, плодових і декоративних культур (договір про співробітництво між Харківським національним аграрним університетом ім. В.В. Докучаєва і Дослідно-селекційним дендрологічним лісовим центром «Веселі Боковеньки»).

 

Науково-практичні послуги кафедри

  Кафедра надає консультативні послуги за такими напрямами:

 • оцінювання лісорослинного потенціалу ґрунтів, лісотипологічна класифікація лісових ґрунтів, діагностика рівня лісопридатності малопродуктивних ґрунтів колишнього сільськогосподарського користування;
 • відновлення, створення і господарювання у захисних степових та лісостепових насадженнях;
 • вплив захисних лісових насаджень на основні еколого-генетичні показники ґрунту в умовах Лісостепу і Степу;
 • властивості лісостанів дуба звичайного, ранньої і пізньої фенологічних форм в умовах нагірних дібров та їх господарське використання;
 • моніторинг фітосанітарного стану лісових насаджень основних лісоутворювальних порід;
 • вирощування та використання сіянців дуба звичайного та сосни звичайної із закритою кореневою системою;
 • ріст і стан лісових культур дуба звичайного та сосни звичайної, створених сіянцями із закритою кореневою системою;
 • особливості природного лісовідновлення дібров;
 • збереження та відтворення генетичного різноманіття горіхоплідних порід (фундук);
 • інтегрований захист горіхоплідних культур.

  

Навчально-методичні розробки:

 
Оновлено: 12-11-2020, 08:12 / Переглядів: 15 418
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок