Кафедра лісоуправління, лісоексплуатації та безпеки життєдіяльності

Адреса:  

Україна, 62483, Харківська обл., Харківський р-н,

п/в „Докучаєвське-2”, навчальне містечко ХНАУ,

корпус 2, поверх 2

Завідувач

кафедри:

Пастернак Володимир Петрович 

Доктор с.-г. наук, професор

корпус 2, поверх 1, кімната 110

Лаборантська:

корпус 2, поверх 2, кімната 213

тел.: (0572) 99-76-80

 

   Кафедра лісоуправління, лісоексплуатації та безпеки життєдіяльності забезпечує підготовку бакалаврів і магістрів для всіх факультетів університету. Є випусковою для бакалаврів за напрямом підготовки «Лісове і садово-паркове господарство» і магістрів зі спеціальності «Лісове господарство» і «Садово-паркове господарство». На кафедрі є лекційна і навчальні аудиторії.

   Кафедра забезпечує викладання дисциплін: лісова таксація, переробка деревини, основи лісоексплуатації, лісовпорядкування, лісове товарознавство, інформаційні системи в лісовому господарстві, лісозаготівля і транспорт лісу, біометрія, економіка лісового господарства, організація лісогосподарського виробництва, планування та управління в лісовому господарстві, лісова політика, лісові дороги, основи будівельної справи, основи наукової діяльності, технічне креслення, нарисна геометрія та інженерна графіка, охорона праці, цивільний захист, безпека життєдіяльності.

  

 Програма навчальної практики з дисципліни Лісовпорядкування 

 

 Методичні вказівки до проходження навчальної практики з дисципліни Лісовпорядкування

 

  

Історія кафедри

  

Науково-дослідна робота

   Напрями науково-дослідної роботи кафедри лісовпорядкування та лісоексплуатації: «Удосконалення системи управління лісами на засадах сталого розвитку», «Розробка геоінформаційних систем для лісового господарства України як основи приймання управлінських рішень».

   Кафедра бере участь у чесько-українському проекті ТехІнЛіс «Передача методичних і технологічних знань в області інвентаризації та моніторингу лісових екосистем». Члени кафедри входять до складу робочої групи з питань добровільної лісової сертифікації в Україні, беруть участь у процесі розробки стандартів лісової сертифікації.

 

Науково-практичні послуги кафедри

Кафедра надає консультативні послуги за наступними напрямами:

 • використання технології «Field-Mаp» для інвентаризації лісового фонду підприємств;
 • застосування новітніх технологій (GPS- навігатори, електронні мірні вилки) при відведенні лісосік;
 • використання програми матеріально-грошової оцінки лісосіки «МГОЛ» в лісовому господарстві;
 • сертифікація лісів;

Навчально-методична робота 

   Навчально-методичні розробки викладачів кафедри лісоуправління та лісоексплуатації.

 1. Лісова таксація: метод. вказівки для використання польової ГІС Field–Map студентами факультету лісового господарства / уклад.: Пастернак В.П., Букша І.Ф., Ткач Л.І., Бугайов С.М., Назаренко В.В. Х. – ХНАУ, 2008. – 59 с.
 2. Біометрія: метод. вказівки до виконання лабораторних робіт (для студ. спец. «Лісове господарство») / уклад.: Ткач Л.І., Ємельянов В.Г., Х. – ХНАУ, 2009. – 64 с.
 3. Гопцій О.Б. Проектування шляхів місцевого значення: посібник до виконання розрахунково-графічних робіт / Гопцій О.Б., Масленнікова В.В. – Х.: ХНАУ, 2009. – 76 с.
 4. Гопцій О.Б. Нарисна геометрія: навчальний посібник. / Гопцій О.Б., Казін Г.О. – Х.: ХНАУ, 2010.– 86 с.
 5. Методичні вказівки до проходження виробничої практики для студ. спец. 6.090103 /уклад.: О.П. Андрущенко, О.Б.Величко, А.М. Полив‘яний, Ю.В. Карпець, А.М. Салтиков, Л.І. Ткач. – Х.: ХНАУ, 2012. 26 с.
 6. Методичні вказівки до проходження ознайомчої практики студ. факультету лісового господарства ОКР «бакалавр» напряму 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» / Ю.В. Карпець, А.М. Салтиков, О.І. Лялін, І.М. Мікуліна.– Х.: ХНАУ 2014. 26 с.
 7. Лісові дороги: навч. посібник: [для студ. напряму підгот. 6,090103 «Лісове і садово-паркове госп-во»] / О.Б. Гопцій/ Харк. нац. аграр.ун-т ім..В.В. Докучаєва. – Х., 2015. – 107 с.
 8. Лісова таксація: методичні вказівки до проходження навчальної практики для студентів факультету лісового господарства / уклад.: В.В. Назаренко, В.П. Пастернак, С.М. Бугайов. – Х.: ХНАУ, 2016. – 66 с.
 9. Лісова таксація: програма навчальної практики для студентів факультету лісового господарства / розроб. В.В. Назаренко – Х.: ХНАУ, 2016. – 15 с.
 10. Лісовпорядкування: методичні вказівки до проходження навчальної практики для студентів факультету лісового господарства / уклад.: В.В. Назаренко, С.І. Костяшкін, С.М. Бугайов. – Х., 2016. – 80 с.
 11. Лісовпорядкування: програма навчальної практики для студентів факультету лісового господарства / розроб. В.В. Назаренко – Х.: ХНАУ, 2016. – 15 с.
 12. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «Організація лісогосподарського виробництва» уклад.:Сєвідова І.О., Біла Ю.М. Х.:ХНАУ, 2016. – 46 с.
 13. Тестові завдання з дисципліни «Організація лісогосподарського виробництва» для діагностики рівня засвоєння знань для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» /уклад. Сєвідова І.О., Біла Ю.М. Х., ХНАУ, 2016. 26 с.
 14. Тестові завдання з дисципліни «Економіка лісового і садово-паркове господарство» для діагностики рівня засвоєння знань для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» /уклад. Сєвідова І.О., Біла Ю.М. Х., ХНАУ, 2016. 38 с. «
 15. Робочий зошит з дисципліни «Економіка лісового і садово-паркове господарство» для діагностики рівня засвоєння знань для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» /уклад. Сєвідова І.О., Біла Ю.М. Х., ХНАУ, 2016. 69 с. «
 16. Тестові завдання  з навчальної дисципліни «Планування та управління у лісовому господарстві» для студентів ОС «Магістр ЛГ» денної і заочної форми навчання зі спеціальності 8.090103 – «Лісове господарство»./ уклад.:Сєвідова І.О., Біла Ю.М. Х.:ХНАУ, 2016. – 26 с.
 17. Методичні вказівки до курсового проектування з навчальної дисципліни «Планування та управління у лісовому господарстві» для студентів ОС «Магістр ЛГ» денної і заочної форми навчання зі спеціальності 8.090103 – «Лісове господарство»./ уклад.:Сєвідова І.О., Біла Ю.М. Х.:ХНАУ, 2016. – 62 с.
 18. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «Біометрія у лісовому господарстві» уклад.:Сєвідова І.О., Біла Ю.М. Х.:ХНАУ, 2016. – 62 с.
 19. Тестові завдання з дисципліни «Біометрія у лісовому господарстві» для діагностики рівня засвоєння знань для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» /уклад. Сєвідова І.О., Біла Ю.М. Х., ХНАУ, 2016. 38 с.

 

  Електронні засоби навчання

 1.   Ємельянов В.Г. Переробка деревини[електронний ресурс] / В.Г. Ємельянов Х.: ХНАУ – 2007.. Матеріал посібника викладено відповідно до програми курсу «Переробка деревини» для студентів факультету лісового господарства, що навчаються за спеціальністю «Лісове та паркове господарство». Висвітлені такі питання: будова деревини, аналіз процесів різання, пиляння, фрезування, перероблення деревини на деревне вугілля, заготівля технічної зелені шпилькових деревних порід як сировини вітамінного борошна, дьогтю тощо.
 2.   Лисенко В.П. Систематика рослин [електронний ресурс] / В.П. Лисенко, В.Г. Ємельянов Х.: ХНАУ – 2009. У ботаніці, зоології, медицині, геології та в інших науках латинська мова використовується як універсальна для позначення назв рослин, тварин, наукових термінів та елементів. Цей посібник є ефективним доповненням до навчального процесу, надає йому нової якості, активізує й організовує самостійну роботу студентів, сприяє більш глибшому засвоєнню знань про рослину, економить час, мобілізує увагу студентів.
 3.   Програма для тестування і навчання студентів факультету лісового господарства ХНАУ і НПТУ. [електронний ресурс] / В.Г. Ємельянов, О.С. Погорєлов, І.М. Сопушинський, І.С. Вінтонів Х.: ХНАУ – 2007.
 4.   Технологія Field-Map. [електронний ресурс] / В.П. Пастернак / Х.: ХНАУ – 2010 Використовується як польова ГІС-технологія під час проведення практичних занять, підготовки дипломних робіт, у науково-дослідній роботі аспірантів та викладачів.

  


 Оновлено: 20-10-2020, 10:53 / Переглядів: 18 029
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок