Відділ підготовки іноземних громадян

Адреса

Україна, 62483, Харківська обл., Харківський р-н,

п/в "Докучаєвське-2", навчальне містечко ХНАУ,
корпус 1, поверх 2, тел.+38(0572)997777

Начальник

тел: (050)642-62-01

Email: interstudent@knau.kharkov.ua

Старший інспектор

Назаренко Лариса Петрівнакімн. 210Положення про Відділ підготовки іноземних громадян

 

RU  EN  FR 
     

 

  Відділ підготовки іноземних громадян ХНАУ ім. В.В. Докучаєва запрошує юнаків і дівчат на навчання на підготовчому відділенні для іноземних громадян, а також на всіх факультетах університету.

   Навчання студентів ведеться російською та українською мовами.

   Випускники відділення складають екзамени з російської (української) мови та спеціальних предметів і одержують свідоцтво про його закінчення. Цей сертифікат надає право вступати до вищих навчальних закладів України. За бажанням випускники можуть продовжити навчання в Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва на всіх факультетах за всіма напрямами і спеціальностями.

   Сьогодні на підготовчому відділенні, на факультетах університету, у докторантурі навчаються іноземні здобувачі з Королівства Марокко, Узбекистану, Туркменістану, Нігерії, Палестини, Азербайджану, Демократичної Республіки Конго, Республіки Сенегал, Республіки Гана, Республіки Камерун, Республіки Кот-Д’Івуар, Ісламської Республіки Афганістан, Алжирської Народної Демократичної Республіки, Народної Республіки Бангладеш, Арабської Республіки Єгипет, Казахстану, Ізраїлю, Гвінеї, Коморських Островів.

   Усі здобувачі-іноземці забезпечені гуртожитком. Для них створено умови для занять різними видами спорту протягом усього періоду навчання. Цікавим і насиченим є життя здобувачів-іноземців у позанавчальний час. В університеті проводять різноманітні тематичні заняття, присвячені традиціям народів України і світу, організовують екскурсії по місту Харкову і до інших містах України. Здобувачі-іноземці із задоволенням беруть участь у конкурсах самодіяльності, концертах, інших заходах.

 

Підготовче відділення забезпечує підготовку учнів за такими напрямами:

 • інженерно-технічним;

 • медико-біологічним.

Іноземні громадяни для зарахування на навчання в університеті повинні подати такі документи:

 • заяву-анкету;

 • оригінал та копію документа про попередню освіту;

 • оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), у якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін;

 • копію документа про народження;

 • медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;

 • копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

 • дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

 • 10 фотокарток розміром 35 х 45 мм;

 • копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

   У заяві вступники-іноземці або уповноважені ними особи вказують спеціальність і форму навчання або зазначають підготовче відділення. Документи, зазначені в пунктах 2-4, 6 мають бути перекладені українською мовою. Переклад слід зазначити нотаріально.

   Документи потрібно засвідчити в країні їх видачі в спосіб, який офіційно застосовують у цій країні для такого засвідчення, та легалізувати відповідною закордонною дипломатичною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

   Іноземці, які вступають до аспірантури, додатково подають реферат з обраної наукової спеціальності або офіційно засвідчений за місцем роботи / навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів.

До вступу до докторантури додатково подають:

 • тематичний план дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора наук;

 • копію диплома про присвоєння відповідного наукового ступеня.

 

Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання:

 • прийом заяв і документів від вступників-іноземців проводять двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 25 жовтня і 22 лютого відповідно), для здобуття ступенів бакалавра, магістра (денна та заочна форма навчання);

 • зарахування вступників-іноземців проводять двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 1 листопада і 1 березня відповідно), для здобуття ступенів бакалавра, магістра (денна та заочна форма навчання);

 • прийом іноземців до аспірантури і докторантури на денну і заочну форму навчання проводять упродовж року;

 • прийом заяв і документів від іноземців на навчання на підготовчому відділенні проводять протягом року.

 

Організація і проведення вступних випробувань

   Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до ХНАУ ім. В. В. Докучаєва за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

   Університет обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий ступінь освіти і встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування. Випробування з предметів, мови навчання та фахові випробування оцінюються від 0 до 200 балів, при цьому його вважають складеним у разі, якщо вступник набрав кількість балів не меншу за мінімальну. Мінімальна кількість балів з кожного предмета становить 100 балів. Мінімальна кількість балів з випробування «Мова навчання» становить 100 балів. Фахове випробування всіх рівнів вищої освіти має мінімальну кількість – 100 балів.

   Додаткове фахове випробування оцінюють як «зараховано» або «не зараховано», де «зараховано» є подальшим допуском до наступних вступних випробувань.

   При прийомі на освітній ступінь бакалавра на базі повної середньої освіти вступні випробування проводять з таких предметів:

 

Спеціальності

Назва предмета

201 «Агрономія»

1. Мова навчання

2. Біологія

3. На вибір вступника (один предмет): Хімія або Математика

202 «Захист і карантин рослин»

205 «Лісове господарство»

101 «Екологія»

193 «Геодезія та землеустрій»

1. Мова навчання

2. Математика

3. На вибір вступника (один предмет): Біологія або Географія

051 «Економіка»

071 «Облік і оподаткування»

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

073 «Менеджмент»

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

281 «Публічне адміністрування»

 

   Прийом іноземців на старші курси на нормативний термін навчання або перший скорочений освітній ступінь бакалавра на базі диплома молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра / бакалавра / спеціаліста) здійснюють за такими вступними випробуваннями:

Спеціальності

Назва предмета

201 «Агрономія»

1. Фахове випробування

202 «Захист і карантин рослин»

205 «Лісове господарство»

101 «Екологія»

193 «Геодезія та землеустрій»

051 «Економіка»

071 «Облік і оподаткування»

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

073 «Менеджмент»

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

281 «Публічне адміністрування»

 

   Прийом іноземців на освітній ступінь магістра здійснюють за такими предметами:

 

Спеціальності

Назва предмета

201 «Агрономія»

1. Мова навчання

2. Додаткове фахове випробування (для вступників за неспорідненою спеціальністю)

3. Фахове випробування

202 «Захист і карантин рослин»

203 «Садівництво та виноградарство»

205 «Лісове господарство»

206 «Садово-паркове господарство»

193 «Геодезія та землеустрій»

051 «Економіка»

071 «Облік і оподаткування»

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

073 «Менеджмент»

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

281 «Публічне адміністрування»

 

   Осіб, які без поважних причин не з’явилися на вступне випробування у визначений розкладом час, осіб знання яких оцінено балами нижче від мінімального рівня, а також осіб, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних випробуваннях та конкурсному відборі не допускаються.

    Повторне складання вступних випробувань не допускається.

   Апеляції на результати вступних випробувань, проведені закладом вищої освіти, розглядає апеляційна комісія ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, склад і порядок роботи якої затверджується наказом ректора ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.

 

Пам`ятка для осіб, які прибувають на навчання в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва

 

Перебуваючи в місті Харкові чи інших містах України:

- не порушуйте чинні закони, норми, правила;

- майте при собі паспорт, посвідку на тимчасове проживання в Україні (студентський квиток);

- своєчасно сплачуйте проїзд у транспорті;

- виконуйте правила дорожнього руху та користування транспортними засобами;

- підтримуйте зв`язок із друзями, відділом підготовки іноземних громадян ХНАУ ім. В.В. Докучаєва (тел.(0572) 99-77-77).

 

Під час екскурсій і поїздок:

- дотримуйтеся правил поведінки, не залишайте місця розташування групи;

- дбайливо ставтеся до природи, пам`яток історії та культури;

- дотримуйтеся програми, маршруту, графіка поїздки та екскурсії;

- виконуйте всі вимоги осіб, які вас супроводжують.

 

У студентському гуртожитку:

- не залишайте без нагляду кімнату гуртожитку;

- виходячи з кімнати, замикайте двері на ключ і зачиняйте вікно;

- не запрошуйте незнайомих осіб до гуртожитку;

- не передавайте перепустку в гуртожиток і ключі від кімнати іншим особам;

- повертайтеся до гуртожитку не пізніше 23.00. Ваші гості мають залишити гуртожиток до 22.00;

- для поселення на короткий час у гуртожиток ваших родичів напишіть заздалегідь заяву на ім`я ректора (директора студмістечка) ХНАУ ім. В.В. Докучаєва;

- у кухнях гуртожитків виконуйте правила користування газовими плитами, не засмічуйте приміщення, сміття викидайте у баки;

- не користуйтесь у кімнатах електроопалювальними приладами та електроплитами;

- дотримуйтеся правил пожежної безпеки, не куріть у гуртожитку.

 

Підготовка іноземних громадян до вступу в університет 

   Підготовче відділення є структурним підрозділом відділу підготовки іноземних громадян Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Підготовче відділення здійснює підготовку іноземців, які мають повну середню освіту, до вступу у вищі навчальні заклади України.

   Робота підготовчого відділення денної форми навчання відбувається за графіком:

   прийом заяв – з 1 січня кожного року;

   початок навчання – з 1 вересня (за умови формування групи).

   Навчання здійснюється на контрактній основі за кошти фізичних або юридичних осіб та міждержавних угод. Прибуття іноземних громадян на навчання відбувається за запрошеннями, виданими Харківським національним аграрним університетом ім. В.В.Докучаєва.

   У програму підготовчого відділення входить:

   - вивчення української (російської) мови в обсязі, достатньому для спілкування, читання та навчання, вивчення української термінології;

    - поглиблене вивчення базових дисциплін середньої школи (математики, фізики, хімії, біології креслення, інформатики) в обсязі, достатньому для подальшого навчання у вищих навчальних закладах України.

   Слухачі підготовчого відділення забезпечені аудиторіями, спеціалізованими кабінетами, лабораторіями, комп’ютерними класами, навчальною і методичною літературою.

 

Порядок видачі запрошень на навчання (стажування) в Україні

   Для прийняття рішення щодо надання згоди на прийом іноземця на навчання ХНАУ ім. В.В. Докучаєва здійснює оцінку відповідності такого іноземця Умовам прийому на навчання на підставі поданих ним документів (перекладених українською мовою), зокрема:

 • 1) заяви-анкети;
 • 2) мотиваційного листа (за необхідності);
 • 3) копії паспортного документа іноземця або іншого документа, що посвідчує його особу;
 • 4) копії документа про попередню освіту з одержаними з навчальних дисциплін оцінками (балами) або академічної довідки;
 • 5) копії документа про результати незалежного тестування (за наявності);
 • 6) письмової згоди на обробку персональних даних;
 • 7) копії свідоцтва про закінчення мовної підготовки (за наявності).

   Вивчення відповідності іноземця встановленим Умовам прийому на навчання за обраним ним напрямом (спеціальністю) здійснюється приймальною комісією ХНАУ ім. В.В. Докучаєва з питань видачі запрошень на навчання, яка проводить оцінку поданих документів та співбесіду, в режимі он-лайн (по можливості).

   Висновки приймальної комісії з питань видачі запрошень на навчання оформлюють протоколом, який зберігається в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва протягом усього періоду навчання іноземця (у разі його вступу на навчання).

   Позитивний висновок приймальної комісії з питань видачі запрошень на навчання є підставою для повідомлення іноземця про згоду ХНАУ ім. В.В. Докучаєва прийняти його на мовну підготовку та/або навчання (стажування) за обраною спеціальністю і видати йому запрошення.

   Університет направляє оригінал зареєстрованого в електронному журналі запрошення іноземцю або уповноваженій ним особі для оформлення в’їзду іноземця в Україну з метою навчання.

 

Нострифікація в Україні

   Якщо Ви отримали освіту за кордоном і хочете, щоб Ваші документи визнали в Україні для продовження навчання або влаштування на роботу, тоді Вам необхідно здійснити процедуру нострифікації.

   Нострифікація — це процедура визнання іноземних документів про освіту, яка здійснюють через установлення відповідності академічних, професійних прав та освітніх рівнів іноземних документів про освіту державним стандартам освіти України з метою забезпечення прав громадян, які здобули освіту в іноземних державах, на продовження освіти і професійну діяльність в Україні.

Рішення про нострифікацію в Україні приймається Міністерством освіти і науки України. У результаті здійснення нострифікації видається довідка про визнання еквівалентності.

   Процедура нострифікації

   Процедура нострифікації включає такі етапи:

 • підготовку документів для нострифікації;

 • подачу документів до Міністерства освіти і науки України;

 • експертний аналіз;

 • підготовку експертного висновку про визнання документів;

 • видачу довідки з викладенням рішення про еквівалентність.

   Документи для нострифікації

   Для здійснення нострифікації необхідні такі документи:

 • заява на здійснення процедури визнання;

 • оригінали документів (з апостилем або легалізовані відповідно до законодавчих норм країни, у якій видано документ);

 • нотаріально засвідчені переклади документів про освіту з одночасним засвідченням нотаріальних копій (нотаріального засвідчення та перекладу).

 • копії документів про попередню освіту;

 • копія документа, що посвідчує особу власника документів;

 • архівна довідка з навчального закладу у якому отримано освіту (по можливості), та її нотаріальна копія;

 • ідентифікаційний код власника документа;

 • особам, які отримали запрошення на навчання від ВНЗ України, необхідно надати копію цього запрошення.

 • нотаріальна довіреність на співробітників університету.

   Після підготовки і подачі пакета документів на нострифікацію міністерством може бути прийнято рішення про повне або часткове визнання еквівалентності документів чи про відмову у визнанні еквівалентності документів про освіту;

Легалізація документів через проставлення штампа «Апостиль»

   Апостиль — це спеціальний штамп, який ставиться на офіційний документ, виданий в одній країні, що підтверджує цим його справжність. Після проставлення штампа «Апостиль» документ набуває повної юридичної сили в іншій країні.

 

Апостиль ставлять такі офіційні органи:

 • Міністерство юстиції України (Мін’юст);

 • Міністерство закордонних справ України (МЗС);

 • Міністерство освіти і науки України.

   Вибір інстанції для проставлення апостиля залежить від поданого Вами документа.

  Наприклад, довідку з місця проживання, довідку про несудимість, медичні довідки та ін. легалізуються в Міністерство закордонних справ України. Документи, видані відділом державної реєстрації актів цивільного стану, нотаріальні документи тощо потрібно апостилювати в Міністерстві юстиції України. Документи, які стосуються освіти, можна легалізувати через проставлення штампа «Апостиль» тільки в Міністерстві освіти і науки України.

   На яких документах ставлять апостиль?

   Апостиль можна поставити тільки на документи, видані офіційними органами:

 • приватні документи:
 • дипломи, архівні довідки, навчальні програми, атестати;

 • довідки (про несудимість, з місця проживання, про стан здоров'я);

 • документи, видані органами відділом державної реєстрації актів цивільного стану (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження, свідоцтво про розлучення та ін.);

 • документи, складені в нотаріуса (заяви, довіреності, афідевіти та інші);

 • юридичні документи (свідоцтва про реєстрацію, довіреності, статути та ін.).

   Апостиль не можна ставити на оригіналах паспортів, трудових книжках, військових квитках, дозволах на носіння зброї, технічних паспортах на автомобіль, посвідченнях особи та інших документах. Поставити апостиль можна на нотаріальних копіях цих документів. Також не можна легалізувати документи, які мають стосунок до комерційних, фінансових або митних дій.

Для яких країн потрібен апостиль?

   Із 22 грудня 2003 р. в Україні діє Гаазька конвенція, що скасувала вимогу консульської легалізації іноземних документів, яка діяла з 1961 р. Новий порядок застосовують до країн-учасниць Гаазької конвенції з боку України. Це правило спростило процес проставлення апостилю.

   Таким чином, у разі проставлення одного апостилю на документ, надалі потрібно зробити тільки його нотаріальний переклад.

   Подвійний апостиль

  Існують випадки, у яких при оформленні документа для певних країн потрібно проставити на ньому подвійний апостиль. Це означає, що перший апостиль ставлять на оригінал або нотаріально засвідчену копію документа, після чого виконують нотаріально засвідчений переклад. При цьому другий апостиль ставлять на засвідчений нотаріусом переклад.

 

Країни, які вимагають подвійний апостиль: Австрія, Бельгія, Франція, Велика Британія, Португалія, Швейцарія, Нідерланди, Італія.

 

Апостиль документів з подальшою консульської легалізацією перекладу

Є  держави для яких існує два можливі способи оформлення легалізації:

1) апостиль на документ + нотаріальний переклад + другий апостиль;

2) апостиль на документ + акредитований переклад з консульською печаткою.

До таких країн належать Італія, Іспанія, Франція.

 

Термін проставлення апостилю

Терміни проставлення апостилю залежить від документа, на якому потрібно поставити апостиль, і терміновості апостилювання.

 1. Міністерство юстиції України - від 1 до 5 робочих днів.

 2. Міністерство закордонних справ України - від 2 до 5 робочих днів; до 20 робочих днів у разі необхідності отримання додаткової інформації за запитом до установи, яка видала документ.

 Міністерство освіти України - від 1 до 40 робочих днів, залежно від зразка документа і терміновості подачі.Оновлено: 17-12-2019, 09:05 / Переглядів: 21 795
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок