Редакційно-видавничий відділ

Адреса і місце розташування

Україна, 62483, Харківська обл., Харківський р-н,
п/в „Докучаєвське-2”, навчальне містечко ХНАУ,
корпус 1, поверх 3, кімн. 302

Начальник відділу

Васільєва Оксана Вікторівна

тел.: (0572) 99-72-70

Керівник дільниці оперативного друку

Ятленко Каріна Андріївна

фахівець I категорії,

корпус 3, поверх 1, кімн. 108

Редактор I категорії

Сібенкова Людмила Іванівна

  Редактор II категорії

 Войчук Наталія Григорівна

   Редактор II категорії

Бутильська Ірина Олександрівна

Коректор

Осика Аліна Іванівна

Палітурник

 Кібкало Володимир Іванович

 Технік-друкар

   

 Колектив РВВ, 2018 р.

 


Колектив РВВ, 2010 р.

 

   У своїй діяльності редакційно-видавничий відділ керується законами України «Про видавничу справу», «Про вищу освіту», чинними стандартами видавничої справи, наказами та розпорядженнями Міносвіти, Книжкової палати України, Науково-методичного центру вищої освіти, наказами і розпорядженнями по університету.

    Працівники редакційно-видавничого відділу і дільниці оперативного друку готують рукописи до видання і друкують  їх.

    Основними завданнями редакційно-видавничого відділу є:

 • забезпечення високого науково-методичного рівня наукової і навчально-методичної літератури, художнє оформлення і поліграфічне виконання видань;
 • здійснення режиму економії, зниження собівартості продукції і підвищення рентабельності видавничої діяльності;
 • своєчасне виконання плану видання;
 • підготовка проекту плану випуску на наступний рік;
 • звітність перед Міносвіти.

   В умовах перебудови в суспільстві, розширення соціальної бази української мови, введення нових спеціальностей і дисциплін активізувалась і видавнича діяльність університету. У зв’язку з недостатньою забезпеченістю студентів навчальною і методичною літературою зросла кількість підручників, навчальних посібників, зокрема термінологічних словників і довідників, різних методичних розробок, які виходять друком відповідно до затвердженого плану видань.

   Підручники і навчальна література створюються за рахунок бюджетних асигнувань, за позабюджетні кошти університету і спонсорське фінансування.

   Щороку друкуються монографії, матеріали наукових конференцій, тези доповідей науковців, викладачів, аспірантів, студентів.

   Наукові дослідження вчених університету висвітлюються у фахових виданнях, внесених до переліків ВАК України. Це такі серії і випуски «Вісника ХНАУ»:

 • «Економіка АПК і природокористування» (до 5 томів за рік)
 • «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство» (2 томи);
 • «Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво» (2 томи);
 • «Біологія» (науковий журнал, 2-3 випуски);
 • «Фітопатологія та ентомологія» (1-2 томи);
 • «Известия Харьковского энтомологического общества» (2 випуски);

   Співробітники відділу редагують інформаційні матеріали для сайта ХНАУ, а також рекламні інформаційні матеріали (тексти буклетів, банерів тощо).

 Оновлено: 23-09-2021, 13:51 / Переглядів: 18 508
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок