Кафедра лісівництва ім. Б.Ф. Остапенка

 

Адреса

 Україна, 62483, Харківська обл., Харківський р-н,

п/в "Докучаєвське-2", навчальне містечко ХНАУ,

корпус 2, поверх 2 

 

Завідувач

кафедри

Карпець Юрій Вікторович

доктор біол. наук, професор

корпус 2, поверх 2 кімната 223

 Лаборантська

Пархоменко Ольга Михайлівна 

Борисова Валентина Леонідівна

Корпус 2, поверх 2, к. 219,

 тел.: (0572) 99-76-80 

olgaparhomenko.lis@ukr.net

 
  

Співробітники кафедри

 


 
 

   Лісове господарство – це галузь, складовою якої є не тільки діяльність, пов’язана з рубками лісу, але й постійна робота з вивчення, обліку та збереження доступних нам багатств лісу. Головним завданням лісівництва зараз є пошук таких способів ведення господарства, які б одночасно забезпечували збереження лісового біорізноманіття та стійкості лісів, стабільне використання лісових ресурсів, залишаючись прийнятними для суспільства. Для цього лісівнича наука використовує надбання комплексу біологічних, економічних, політичних наук та менеджменту.

   Кафедра лісівництва ім. Б.Ф. Остапенка бере участь у підготовці бакалаврів за напрямом "Лісове і садово-паркове господарство", спеціалістів і магістрів зі спеціальності "Лісове господарство". Існує також можливість вступу до аспірантури.

Виникнення і розвиток української школи лісової типології пов’язані з іменами співробітників кафедри. Зараз на кафедрі здійснюють дослідження динаміки стану лісових екосистем, процесів природного відновлення лісів, особливостей технологій і способів рубок та інших питань, пов’язаних з веденням лісового господарства. Одним з приорітетних сучасних напрямків роботи кафедри є вирішення питань з озеленення населених пунктів та ландшафтного дизайну.

   Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • Інтегровані методи захисту лісу;
 • Лісознавство;
 • Лісівництво;
 • Лісова пірологія;
 • Лісомисливське господарство;
 • Недеревна продукція лісу;
 • Регіональне лісівництво;

   

   Презентація про кафедру

  

Історія кафедри 

   Науково-дослідна робота


   Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри лісівництва ім. Б.Ф. Остапенка:

 1. Структурно-функціональні особливості природного відновлення лісових екосистем.
 2. Вивчення продуктивності та стійкості лісових фітоценозів.
 3. Лісова типологія. Закономірності формування типів лісу.
 4. Наукова спадщина лісогосподарського факультету. Кращі імена.
 5. Біорізноманіття лісових екосистем.
 6. Лісова селекція та перспективи її використання в лісовому господарстві.
 7. Ландшафтний дизайн.

   Науково-педагогічні працівники кафедри розвивають такі наукові школи:

 1. Лісоекологічно-типологічна школа професора Остапенка Б.Ф.
 2. Лісознавчо-селекційна школа професора П’ятницького С.С.

   

   Співробітники і студенти кафедри лісівництва ім. Б.Ф. Остапенка беруть участь у наукових конференціях. Щороку на базі університету проводять читання з нагоди дня народження видатного українського типолога Бориса Федоровича Остапенка.

 

 

   Упродовж останніх років викладачі кафедри лісівництва ім. Б.Ф. Остапенка підготували серію навчально-методичних посібників та монографій.

 

 

   У 2013 р. за цикл наукових робіт з вивчення природного відновлення пристепових борів Лівобережної України колектив кафедри (Салтиков А.М., Познякова С.І.) нагороджений золотою медаллю «Агро – 2013».

  

Видання та публікації співробітників кафедри


 1. Горошко В.В.  Таблиці продуктивності модальних дубових деревостанів у D?-Клд водозборів, притоки р. Сіверський Донець // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.–ХНАУ, 2013. - №2. – С. 196-199.
 2. Горошко В.В.  Структура водозборів приток Сіверського Донця // Вісник ХНАУ ім. В.В.Докучаєва. –ХНАУ, 2014. - №1.
 3. Горошко В.В. Вікова структура лісів водозбору річки Сіверський Донець // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. –ХНАУ, 2014. - №2.
 4.  Салтиков А.М. Методичні рекомендації до складання дипломної роботи / Ю.М.Поташов, С.І.Познякова, І.Й.Ситнік, О.С. Мажула // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. –ХНАУ, 2014. - №2. – С. 24.
 5. Салтиков А.М. Методичні рекомендації з організації навчальної практики студентів факультету лісового господарства за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово паркове господарство» / Ю.М. Поташов // ВісникХНАУім. В.В. Докучаєва. –ХНАУ, 2014. - №2. – С. 10.
 6. Meshkova V., Shatrovskaja V., Host specificity of some Gracilariid leafminers  // Recent Developments in Research and Application of Viruses in Forest Health Protection/Edited by Research of Forest Ecology
 7. Гумовський О.В.  Achrysocharoides Robiniae (Hymenoptera, Entedoninae ) в Україні // Українська ентомофауністика 2013, 4 (2): 13 – 19.
 8. Салтиков А.М. Методичні рекомендації з організації навчальної практики студентів факультету лісового господарства за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово – паркове господарство»  / Ю.М. Поташов, В.В. Горошко // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. –ХНАУ, 2014. - №2. – С. 10.
 9. Б.Ф. Остапенко Основы лесной типологии: курс лекций / Д.В. Воробьев // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. –ХНАУ, 2014. - №2. – С. 362.
 10. Салтыков А.М. Популяционный поток и возрастные спектры ценопопуляций подроста сосны придонецких боров / Ю.М. Поташов // Белоруссия, 2014. (в печати).
 11. Салтыков А.М. Основоположники Харьковской школы лесной типологии / Д.В. Воробьев, Б.Ф. Остапенко // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. –ХНАУ, 2014. - №2. – С. 82.
 12. Познякова С.И.  Основы лесной типологии, курс лекций / Б.Ф. Остапенко, Д.В. Воробьев  // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. –ХНАУ, 2014. - №2. – С. 362.
 13. Салтиков А.М. Методичні рекомендації до складання дипломної роботи для студентів напряму  підготовки 6.090103 «Лісове і садово – паркове господарство» / Ю.М. Поташов, І.Й. Ситнік, О.С. Мажула, І.М. Швиденко, В.В. Горошко // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. –ХНАУ, 2014. - №2. – С. 23.
 14. Салтиков А.М. Досвід створення культур сосни швидкого приросту у Скрипаївському лісництві / І.М. Швиденко // Матеріали підсумкової наукової конференції  професорсько – викладацького складу, аспірантів і здобувачів 22 – 25 січня 2014 р. – Ч. ІІ / Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. –ХНАУ, 2014. - №2. – С.158 – 159.
 15. М.В. Любчич Методичні підходи до визначення сортиментно-гатункової структури деревостанів під час проведення вибіркових рубок / Любчич М.В., І.Ф. Букша, В.П. Пастернак, М.І. Букша // Науковий вісник НУБІП України. Лісова політика і таксація. - №216. – 2015. – Частина 1. – 2015. – С. 21 – 30.

 16. Познякова С.І. Дендрологія. Голонасінні. Навчальний посібник. / С.І. Познякова, С.А. Лось // ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2015. – 199 с.


 

   Навчальна робота


    Крім традиційних занять в аудиторіях невід’ємною частиною процесу навчання є навчально-польова практика.

   Дендрологічний парк ХНАУ є базою для проведення практик студентів з основ фахової підготовки, дендрології, лісової селекції, озеленення населених місць та ландшафтного дизайну. Колекція деревних та чагарникових порід парку налічує близько 1000 видів, різновидів та форм.   Польова практика з лісівництва та лісознавства проходить на базі ДП «Скрипаївське НДЛГ» (Зміївський р-н, Харківська обл.).
   На кафедрі відкрита аспірантура за спеціальністю 06.03.03 – Лісознавство та лісівництво.

   Випускники кафедри продовжують наукову роботу в дослідних установах України, а також працюють у державних підприємствах лісового господарства, установах природно-заповідного фонду, у сфері озеленення та ландшафтного дизайну.

  

   Музей кафедри лісівництва


   При кафедрі з 1980 р. існує музей, у якому відображено зразки фауни та флори півночі Євразії, наведено інформація про їх рідкісні види. Експозиція музею використовується в навчальній роботі. Співробітники кафедри проводять екскурсії для школярів, студентів денної та заочної форм навчання, студентів інституту післядипломної освіти.

 

 

   Кафедра пропонує такі послуги:

 1. Виконання державних та госпдоговірних тем за згодою замовника;
 2. Участь у програмі сертифікації лісів України;
 3. Виконання експертиз, експрес-оцінок процесів відновлення: якісний стан, кількість, перспектива використання, розробка системи оцінок. Рекомендації щодо використання;
 4. Обстеження та експертна оцінка площ згарищ з метою подальшої їх класифікації і перспектив розробки та освоєння;
 5. Створення демонстраційних майданчиків (проб) з питань лісівництва, лісової пірології та ін.
 6. Аналіз типологічного різноманіття лісів різних регіонів (областей, районів);
 7. Дослідження питання оптимальної водоохоронної лісистості водозборів різних рік;
 8. Аналіз рубок лісу;
 9. Розробка заходів щодо підвищення рівня використання недеревної продукції лісів;
 10. Виконання замовлень щодо озеленення певних територій;
 11. Дослідження впливу шкідливих викидів підприємства на лісові біоценози.

 Оновлено: 23-09-2019, 11:51 / Переглядів: 16 489
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок