Навчальний відділ

 

Адреса

Україна, Харківська обл., Харківський р-н,

п/в «Докучаєвське-2»,

навч. міст. ХНАУ,

корпус 1, поверх 3, кімн. 314, 316 

керівник

відділу

 Пустовойт

Тетяна Панасівна

тел.: (0572) 99-72-20

Email: pustovoyttania@ukr.net

керівник

виробничою

практикою

Марченко

Станіслав Олександрович

тел. (0572) 99-72-20

методист

Токар

Катерина Володимирівна

тел.: (0572) 99-72-20 

методист

Дегтярьова

Галина Олександрівна

тел.: (0572) 99-72-20

секретар 

Гела

Наталія Миколаївна

тел.: (0572) 99-72-20

  

Положення про навчальний відділ

Інші положення

  

Освіта в Харківському національному аграрному університеті імені В.В. Докучаєва

   Навчальний процес у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва – це система науково обґрунтованих організаційних, методичних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на певному освітньому рівні відповідно до Закону України «Про вищу освіту», стандартів вищої освіти та гармонізованих з принципами формування Європейського простору вищої освіти.

   Навчальний процес в університеті здійснюється на принципах демократії і гуманізму, спільної діяльності професорсько-викладацького складу і студентів та включає теоретичне і практичне навчання, самостійну роботу, а також різні види контролю та навичок.

   Організація навчального процесу в Харківському НАУ імені В.В. Докучаєва регламентується чинними нормативно-правовими документами України, Положенням про освітній процес, освітньо-професійними програмами та навчальними планами з кожної спеціальності.

   Підготовка фахівців здійснюється відповідно до системи стандартів освітньої діяльності та стандартів вищої освіти. Нормативний термін навчання та нормативний зміст навчання за певною спеціальністю визначають стандарти вищої освіти для кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності відповідно до національної рамки кваліфікацій. Університет визначає спеціалізації за спеціальностями, за якими здійснюється підготовка фахівців освітнього рівня магістр.

   В агроуніверситеті діє система організації навчання, контролю та оцінювання знань, яка забезпечує дієвість ступеневої системи. У практиці факультетів більше 15 років діє така форма підведення підсумкового контролю та оцінювання знань студентів, як рубіжні (триразові протягом семестру) атестації. Постійно проводяться ректорські контрольні роботи, колоквіуми та поточні контрольні роботи. Навчання здійснюється державною мовою. Практична підготовка студентів аграрних ВНЗ становить 75-78% від аудиторного навантаження.

   Студенти університету мають змогу отримати військове звання молодшого офіцера, другу вищу освіту, пройти виробничу практику за кордоном. Навчально-виробничий процес здійснюється у навчально-наукових структурах університету, науково-дослідних установах аграрного профілю, дослідних господарствах і кращих сучасних базових підприємствах Харківської і сусідніх областей України.

   Реалізація зазначених завдань значною мірою забезпечується в університеті діяльністю навчального відділу. Цей структурний підрозділ протягом багатьох років виконував навчально-організаційні функції щодо забезпечення спільно з факультетами та кафедрами вдосконалення навчального процесу шляхом впровадження прогресивних методів і технічних засобів навчання.

   Навчальний відділ забезпечує:

  • Організацію та управління навчальною діяльністю університету;
  • Організацію розрахунків штатів науково-педагогічних працівників, здійснює облік і звітність з питань навчальної роботи;
  • Формування розкладів навчальних занять для студентів денної та заочної форми навчання;
  • Контроль за ефективним використанням аудиторного фонду;
  • Статистика контингенту студентів;
  • Аналіз успішності студентів;
  • Організація і контроль за проведенням навчальної і виробничої практики студентів.

 

 Оновлено: 31-08-2018, 08:13 / Переглядів: 30 323
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок